Authorized agent

1. Company’s Legal Name: NanChangShiLiangYuanZhiNengKeJiYouXianGongSi

Amazon seller: Nancy SOQ

Adress:Dong Hu Qu Xiang Shan Bei Lu 129 Hao,Nan Chang,330000,CN

 

2. Company’s Legal Name:XIERORY LTD

Amazon seller:XIERORY

Adress:18, Netherfield Gardens, Barking, London, IG11, 9TL, GB

 

3. Company’s Legal Name:GYGYGYSF LTD

Amazon seller:YINGSWEET

Adress:71-75, Shelton Street, Covent Garden London, United Kingdom, WC2H 9JQ